• ایمیل دانشگاه مجازی
  • تلگرام دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازی

دانلود آموزش

جهت ثبت سفارش در سامانه ثبت نام فرمایید.

استخدام اعضا هیات علمی

فرم ثبت نام و ورود اساتید و اعضا هیات علمی

پروفایل اعضا هیات علمی

مشاهده پروفایل اساتید دانشگاه اینترنتی

ژورنال دانشگاه اینترنتی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه اینترنتی

ویژگی های یک ترجمه خوب چیست؟

تعداد پسند ها : هنوز زوده
تاکنون 594 نفر این پست را مشاهده کرده اند

ویژگی های یک ترجمه خوب چیست؟


ویژگی های یک ترجمه خوب چیست؟

مجله علمی پژوهشی

ویژگی های یک ترجمه خوب چیست؟

ویژگی های یک ترجمه خوب چیست؟

از آنجا که ترجمه روان و بدون تحریف یک متن، در هر رشته ای چه علمی و چه ادبی از اهمیت والایی برخوردار است، بنابراین دانستن ویژگی های یک ترجمه با کیفیت نیز ضرورت دارد.

چندی از مترجمین تیم وطن ترجمه (کانون مترجمین آنلاین ایران) در سایت www.vatantarjome.com جهت آشنایی ما با این مقوله ،برخی از گفته های مترجمین نام آور مختلف جهان در امر ترجمه را برای ما ارسال نموده اند که ما به برخی از آنها در اینجا اشاره میکنیم.

یک ترجمه خوب به ترجمه ای گفته میشود که از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

1. تصویر کلی از متن مبدا بایستی حفظ گردد.

2. انتقال درک کلی از زبان مبدا به زبان مقصد و در عین حال باید ظرافت و ریزه کاری های متن مبدا نیز حفظ شود.

3. انتقال دقیق و مناسب هر آنچه که در زبان مبدا نوشته شده است.

4. متن ترجمه شیوا وفصیح باشد به گونه ای که همان واکنشی که بعد از خواندن متن اصلی در یک خواننده رخ می دهد، در متن ترجمه نیز برای مخاطب رخ دهد.

5. متن ترجمه شده بایستی شخصیت نویسنده و خلاقیت وی را به طور کامل در ذهن خواننده به تصویر کشد.

6. متن ترجمه شده بایستی به عنوان همان متن اصلی تلقی شود. به عبارتی، به گونه ای ترجمه گردد که گویی همان متن اصلی در زبان مبدا می باشد.

7. ترجمه باید در انتقال محتوای اصلی متن وفادار باشد.

8. پیام های نویسنده باید انتخاب و بازتولید شود.

9. مترجم نه فقط به انتقال محتوای متن وفادار باشد بلکه در انتقال ساختار زبانی نیز دقت لازم به عمل آورد.

10. در زبان مقصد، بایستی معمول ترین معادل در ترجمه یک کلمه انتخاب گردد. در وهله اول معنا و در وهله دوم سبک آن نوشته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

ویژگی های یک مترجم ماهر و متبحر

در تئوری های مختلف دیدگاه های متفاوتی در مورد ویژگی های یک مترجم خوب بیان شده است. اما آنچه که مورد توافق همگان است این است که تنها دانش زبان به خودی خود برای انجام ترجمه از زبانی به زبان دیگر کافی نیست. رافل بورتون این طور بیان میکند که "شخصی که در زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی خود و همچنین در زبان دوم خود که تسلط کافی بر آن دارد و یا اینکه به عنوان یک معلم زبانی را تدریس میکند  به خودی خود باعث نمیشود که به وی عنوان یک مترجم حرفه ای و ماهر لقب داد". یک مترجم متبحر باید دارای ویژگی های خاصی باشد که در ذیل مهمترین آنها نام برده شده است.

ویژگی های یک مترجم حرفه ای و ماهر

1. خلاق باشد.

2. شخصیت و دیدگاه وی درفرایند ترجمه تاثیر نگذارد.

3. مترجم بایستی تا آنجایی که ممکن است نگاه و منظور نویسنده را آنگونه که در متن اصلی مشاهده میشود در متن ترجمه نیز با استفاده از کلمات خاص مربوط به آن حوزه به تصویر بکشد.

4. نسبت به ترجمه وفادار باشد.

5.مترجم باید ضروری ترین ویژگی های یک نویسنده را دارا باشد.

6. در ترجمه شعر، باید مهارت های شعری خود را به نمایش بگذارد.

7. با تئوری های ترجمه آشنا باشد.

8. دانش و اطلاعات کافی در حداقل دو زبان داشته باشد.

9.آگاهی کافی در مورد موضوع تحت ترجمه داشته باشد.

10. مترجم باید دانش دوستانه (و نه خصمانه) در قبال دو فرهنگ مربوط به زبان مبدا و مقصد داشته باشد.

11. در استفاده از گویش و واژگان ثابت قدم باشد.

12. با انواع گویش های مختلف در هر دو زبان مبدا و مقصد آشنایی داشته باشد.

13. با اصطلاحات و ضرب المثل ها آشنایی کامل داشته باشد و با کاربرد اصطلاح به عنوان پلی جهت انتقال مفاهیم و غنی کردن نسخه ترجمه شده نیز آشنایی داشته باشد.

14. مترجم باید در حوزه ای که در آن ترجمه را انجام میدهد مهارت داشته باشد.

15. مترجم باید با تحلیل زبان شناسی آشنا باشد و قادر به تشخیص تنوع زبانی و همچنین قدرت پتانسیلی زبان ها در انتقال پیام ها آشنا باشد.

16.با خصوصیات همگانی معنایی، ساختاری، و لغوی نیز آشنایی کامل داشته باشد.

17. در فرهنگ خود به نوبه خود کارشناس باشد.

18. آگاه به تاریخ، مذهب، زندگی اجتماعی، آیین، رسم و رسوم زبان مقصد باشد.

19. مترجم باید یک هنرمند باشد و در موقعیت های بحرانی، بتواند تصمیمات مناسبی بگیرد.

20.مترجم باید عاشق حرفه خود باشد.

21.وی بایستی قادر به تشخیص و تمایز بین انواع سبک های نثری و نظمی در دو زبان مبدا و مقصد باشد.

22. مترجم در صورتی که در مهارت های نوشتاری خود احساس ضعف نماید بایستی سعی در تقویت توانایی های نوشتاری خود نماید.

23. به طور دائم دانش عمومی خود را از طریق متون خواندنی مربوطه بیفزایند.

24. مترجم باید منطقی را مطالعه کند که او را در ارزیابی ارز های واقعی قرار گرفته در درون متن یاری کند.

25. با تکنیک ها و رویکردهای مختلف ترجمه آشنایی داشته باشد.

26.هوشمندانه ترجمه کند.

27.در مسائل فلسفی دانش زمینه ای کافی داشته باشد.

 

 بیشترین جستجوها در دانشگاه اینترنتی